Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało lutową inflację bazową w tym ujęciu na 0,4-0,7 proc. przy średniej w wysokości 0,56 proc.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lutym - 2,1 proc. i w lutym w ujęciu rocznym i -1,9 proc. w styczniu wobec - 1,3 proc. w grudniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w lutym -0,3 proc. i -0,1 proc. w styczniu wobec -0,4 proc. w grudniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła -0,3 proc. w lutym i w styczniu wobec -0,4 proc. w grudniu.

Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł -1,6 proc. r/r w lutym wobec -1,4 proc. r/r w styczniu.