Zysk operacyjny wyniósł 2,42 mln zł wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,02 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 53,66 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 169,02 mln zł w porównaniu z 166,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 2,70 mln zł wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego.