Impexmetal odnotował 104,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 59,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 129,12 mln zł wobec 72,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.819,49 mln zł w 2014 r. wobec 2.728,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 59,22 mln zł wobec 32,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.