Zysk operacyjny wyniósł 11,86 mln zł wobec 22,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,84 mln zł w 2014 r. wobec 176,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,47 mln zł wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą.