Zysk operacyjny wyniósł 116,62 mln zł wobec 151,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3.099,36 mln zł w 2014 r. wobec 3.104,90 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 25,11 mln zł wobec 179,91 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie.