Zysk operacyjny wyniósł 320,28 mln zł wobec 139,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3.243,90 mln zł w 2014 r. wobec 3.501,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 92,13 mln zł wobec 100,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.