Astarta Holding odnotowała 68,06 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 22,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 91,49 mln zł wobec 34,05 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 351,90 mln euro w 2014 r. wobec 327,04 mln euro rok wcześniej.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie.