Zysk operacyjny wyniósł 6,61 mln zł wobec 11,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,50 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 31,59 mln zł rok wcześniej.

Wcześniej spółka podała, że wartość aktywów pod zarządzaniem wzrosła do 2 981,5 mln zł na koniec marca br. wobec 2 859,4 mln zł miesiąc wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.