Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,3% w marcu br. tj. tyle samo co w zeszłym miesiącu i w porównaniu do 11,7% w marcu 2014 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 11,2%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w marcu 2015 r. 9,8% tj. tyle samo co w zeszłym miesiącu i 10,4% rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Czarna wizja rynku pracy: Etat tylko dla najlepszych. Reszta z nas będzie wegetować

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.