Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy zarząd proponuje kwotę 16 741 364,36 zł czyli 1,33 zł na akcję, na pokrycie strat z lat ubiegłych kwotę 871,81 zł, a na kapitał rezerwowy 123 144,15 zł.

Zarząd spółki proponuje, aby dzień dywidendy został wyznaczony na 5 czerwca 2015 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2015 roku.

"Jeżeli spółka lub jej spółka zależna do dnia dywidendy nabędzie akcje własne spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy, pomniejszając tym samych kwotę przeznaczoną na dywidendę"- czytamy w komunikacie.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.