We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 89,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 143,35 mln zł wobec 80,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 858,54 mln zł w 2014 r. wobec 2 806,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 27,15 mln zł wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.