Jak podkreślono, transakcja jest konsekwencją decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która w listopadzie 2014 r. nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF.

"Staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wypełnić decyzję KNF i sprzedać wszystkie akcje banku do końca kwietnia 2015 roku. Udało się, choć na pewno nie jesteśmy zadowoleni z ceny, jaką uzyskaliśmy w tym procesie. Nie odzwierciedla ona rzeczywistej wartości banku, a wynika wprost z przymusowej sytuacji, w której się znaleźliśmy, jako sprzedający nie z własnej woli. Cena ta ma się również nijak do wartości, jaką planowaliśmy uzyskać ze sprzedaży akcji banku w drodze IPO w 2018 roku" – powiedział senior partner w Abris Capital Partners Paweł Gieryński, cytowany w komunikacie.

PL Holdings oraz Abris 3 grudnia 2014 r. złożyły do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji. Do dziś wniosek ten nie został rozpatrzony, a zgodnie z pismem otrzymanym przez PL Holdings 28 kwietnia 2015 r. KNF planuje jego rozpatrzenie w terminie do 23 czerwca 2015 r., podano także.

W maju ub.r. Abris Capital Partners, większościowy akcjonariusz FM Banku PBP, złożył oficjalną notyfikację do ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją KNF nakładającą na fundusz zakaz wykonywania prawa głosów z akcji banku oraz nakaz ich sprzedaży do końca tego roku. Fundusz domaga się naprawienia przez państwo polskie szkody, jaką poniósł wskutek tej decyzji.

FM Bank PBP powstał z połączenie dwóch banków: FM Banku oraz Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Działa pod markami BIZ Bank i Bank SMART. Na koniec 2013 r. aktywa banku wynosiły 2,77 mld zł.