Strata operacyjna wyniosła 13,84 mln USD wobec 6,44 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,17 mln USD w 2014 r. wobec 31,49 mln USD rok wcześniej.

Grupa KDM Shipping jest jednym z ukraińskich liderów branży żeglugi transportowej w regionie, w którym prowadzi działalność. Grupa transportuje towary przede wszystkim z portów Rosji i Ukrainy, do portów zlokalizowanych w Turcji, Gruzji, Włoszech, Grecji i Albanii. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w sierpniu 2012 roku.