Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usług w USA wyniósł 57,4 pkt w kwietniu wobec 59,2 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 57,8 pkt, tj. tyle ile wynosił wstępny odczyt tego wskaźnika.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.