"Wniosek zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez zarząd i radę nadzorczą" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zarząd zarekomenduje, że z wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie 95,67 mln zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10,06 mln zł tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 85,61 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zarząd zdecydował również zaproponować walnemu zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2015 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2015 roku.

W ubiegłym roku akcjonariusze Inter Cars podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia na wypłatę dywidendy 10,06 mln zł tj. 0,71 zł na jedną akcję z zysku netto za 2013 rok w kwocie 145,78 mln zł.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.