"Rekomendowana kwota dywidendy stanowi około 53% zysku skonsolidowanego grupy kapitałowej CCC wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014, po jego oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, w tym o aktywa z tytułu podatku dochodowego" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na 23 września oraz termin jej wypłaty na 8 października, podano również.

"Pozostałą część zysku w wysokości 624 852,87 zł zarząd rekomenduje przekazać na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy dalej.

Wcześniej CCC zapowiadało, że zakłada w nowej polityce dywidendowej przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy 33-66% skonsolidowanego zysku netto, jeśli relacja dług/EBITDA wyniesie poniżej 3,0x.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.