"W I kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wzrósł o 8% i osiągnął poziom 14,5 TWh. Produkcja energii z węgla brunatnego wyniosła 10 TWh (wzrost o 6%), z węgla kamiennego 2,9 TWh (spadek o 6%). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o 450% do 0,8 TWh - to efekt przywrócenia wsparcia dla wytwarzania w kogeneracji. Produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,8 TWh" - czytamy w komunikacie.

Wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych utrzymał się na podobnym poziomie (9,9 TWh), a o 2% wzrósł wolumen dystrybucji (8,4 TWh), podano również.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.