Wszystko wskazuje na to, że zwycięstwo Davida Camerona w istotny sposób ograniczy ryzyko związane z przedłużającymi się negocjacji w sprawie utworzenia rządu – zgodnie z zapowiedziami brytyjskiego premiera, jego celem pozostanie działanie na rzecz wszystkich obywateli. Wiadomość o zdobyciu znaczącej przewagi przez Partię Konserwatywną została także pozytywnie odebrana przez inwestorów, co sprzyjało znaczącemu umocnieniu brytyjskiej waluty. W reakcji na ogłoszenie wstępnych wyników kurs EUR/GBP spadł o 1.92% , podczas gdy GBP/USD wzrósł o 1.12%.

Rano uwagę inwestorów na Starym Kontynencie przyciągnęły wiadomości napływające zza Odry, gdzie zostały opublikowane dane obrazujące dynamikę produkcji przemysłowej oraz bilans handlu zagranicznego Niemiec. Popołudniu poznamy natomiast oficjalne informacje na temat aktualnej sytuacji na amerykańskim rynku pracy, w tym dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (prognoza 225K) oraz stopy bezrobocia (prognoza 5.4%).