PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły z konsorcjum firm Intop Warszawa i Vistal Gdynia umowę na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie za 18 mln zł brutto, podał Vistal. Udział spółek w konsorcjum wynosi po 50%.

"Zarząd (...) informuje, iż została podpisana umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe, a konsorcjum firm Intop Warszawa Sp. z o.o. (lider konsorcjum z udziałem 50%) oraz Vistal Gdynia (partner konsorcjum z udziałem 50%) na wykonanie robót budowlanych pn.: Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych 'Poprawa bezpieczeństwa na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie'" - głosi komunikat.

Pod koniec lutego br. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na remont kolejowej części Mostu Gdańskiego w Warszawie. Planowane zakończenie robót to listopad 2016 r.

PKP PLK podały wtedy, że prace na Moście Gdańskim obejmą wymianę szyn, mostownic, naprawę elementów mocujących oraz blach przeciwpożarowych. Wymienione zostaną tory dojazdowe za i przed mostem. Wykonawca robót wymieni elementy sieci trakcyjnej oraz zabezpieczy urządzenia sterowania ruchem kolejowym podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych.

Prace będą finansowane ze środków PKP PLK oraz budżetu państwa.

Reklama

Most Gdański nad Wisłą w Warszawie to o konstrukcja stalowa kratownicowa o długości 508 m. Składa się z dwóch części: kolejowej i drogowo-tramwajowej. Usytuowany jest na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga. Każdego dnia przejeżdża nim blisko około 130 pociągów pasażerskich oraz 40 pociągów towarowych.