Zysk operacyjny wyniósł 8,35 mln zł wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej. 

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,75 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 45,12 mln zł rok wcześniej.

AC SA jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Według szacunków spółki, AC SA posiada ponad 50-proc. udział w rynku polskim.