"Spółka zależna (...) zawarła z spółką Expedite Advisors Ltd. umowę przedwstępną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność budynku, położonych w Warszawie, dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku numer 4, wraz z infrastrukturą oraz składnikami niematerialnymi i materialnymi, przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego dostępu do Internetu, kolokacji i transmisji danych (Centrum Kolokacji - Data Center)" - głosi komunikat.

W połowie kwietnia MNI Centrum Usług podpisało list intencyjny na sprzedaż posiadanego centrum kolokacji usytuowanego w Ursusie. Podano wtedy m.in., że sprzedaż centrum kolokacji MNI CU jest następnym krokiem, zmierzającym do dezinwestycji w obszarze telekomunikacji. Przypomniano, że wcześniej sprzedano infrastrukturę sieci telekomunikacyjnej, obejmującej obszar dawnej sieci Telefonia Pilicka (działającej na obszarze województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego); infrastrukturę dawnej sieci telekomunikacyjnej Szeptel (działającej na obszarze województw mazowieckiego i podlaskiego); sieci posthyperionowskiej w Przemyślu oraz biznesu opartego o WLR (usługa hurtowego dostępu do sieci).

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.