Zysk operacyjny wyniósł 3,13 mln zł wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,51 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 176,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 2,51 mln zł wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.