Pozytywnej reakcji zbytnio nie widać – pytanie, czy inwestorzy nie zaczynają, aby zadawać sobie pytania, na ile ostatnie decyzje Chińczyków mogą zapowiadać potencjalne decyzje w sprawie wdrożenia programu skupu aktywów, a na ile na ostatnich ruchach na stopach (także tych dotyczących rezerw obowiązkowych dla banków) sprawa się zakończy.

Pod presją spadkową pozostał dolar nowozelandzki – to wynik rosnących spekulacji, że RBNZ mógłby zdecydować się na cięcie stóp już w 11 czerwca – taki głos pojawił się ze strony jednego z lokalnych banków. Wyjątkiem jest relacja NZD/NOK, ale korona norweska traci dzisiaj w większości układów. To echo opublikowanych dzisiaj danych nt. inflacji CPI za kwiecień. Niższe od oczekiwań były dane bazowe (0,4 proc. m/m i 2,1 proc. r/r), co teoretycznie może zwiększać spekulacje, że Norges Bank znajdzie jednak miejsce do obniżki w czerwcu – po ostatniej decyzji o ich braku, takiej możliwości nie wykluczył szef banku centralnego. Na niewielkich minusach pozostawała dzisiaj rano także większość układów z AUD i CAD.

A co na głównej parze? Euro pozostaje pod delikatną presją w kontekście dzisiejszego spotkania Eurogrupy. Politycy (poza greckimi) nie obiecują sobie wiele. Jeżeli po spotkaniu rzeczywiście nie pojawi się nawet cień próby znalezienia porozumienia, które mogłoby zostać dopracowane w kolejnych tygodniach, to będzie to rzutować na rynki. Jutrzejsza płatność na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego najpewniej zostanie zrealizowana w terminie, ale w czerwcu łączne raty przekroczą już 1,6 mld EUR. Czy Grecy to uciągną?

Na wykresie EUR/USD widać rosnące szanse na przetestowanie strefy 1,1051-1,1096. To czy uda się w tym tygodniu zejść niżej, nie będzie już zależeć od informacji z greckiego frontu negocjacji, a danych z USA (w środę mamy kwietniową sprzedaż detaliczną, a w piątek produkcję przemysłową).


Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.