Zysk operacyjny wyniósł 12,03 mld CZK wobec 14,37 mld CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,01 mld CZK w I kw. 2015 r. wobec 53,16 mld CZK rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.