Zysk operacyjny wyniósł 4,9 mln zł wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 21,94 mln zł w porównaniu z 22,88 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 190,13 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 199,70 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 1,24 mln zł wobec 8,09 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wzrost zadłużenia finansowego netto ze 133 546 tys. zł na 31 grudnia 2014 r. (przeliczonego na złote po kursie z 31 marca 2015 r.) do 269 744 tys. zł na 31 marca 2015 r., czyli o 136 198 tys. zł (102,0%). Zadłużenie netto grupy obliczone jako wielokrotność 12-miesięcznego skorygowanego EBITDA na koniec marca 2015 r. wynosiło 1,65% w porównaniu z 1,02% na koniec grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał głównie z nabycia spółki Radenska, d.d. sfinansowanego kredytem bankowym" - czytamy w raporcie.

Działalność grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.