Zysk operacyjny wyniósł 2,97 mln zł wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,26 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 16,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,39 mln zł wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Realizuje inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, jest operatorem Centrum Hal Targowych Marywilska 44, w którym posiada 100% udziałów. Spółka jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.