Strata operacyjna wyniosła 13,3 mln euro wobec 7,93 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 135,25 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 172,53 mln euro rok wcześniej.

New World Resources Plc jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje kilka projektów rozwojowych w Polsce i Czechach, które stanowią część strategii rozwoju w regionie.