Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,0915 PLN za euro, 3,6035 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9293 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,6667 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,900% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło lokalne podbicie zmienności, gdzie złoty umocnił się wobec USD oraz GBP, równocześnie pozostając pod presją względem CHF czy EUR. W dużej mierze ruchy te były pochodną wydarzeń z szerokiego rynku, gdzie po raz kolejny słabsze dane z gospodarki amerykańskiej (tym razem sprzedaż detaliczna za kwiecień) okazały się być gorsze od oczekiwań. Tradycyjnie inwestorzy odebrali doniesienia te jako sygnał, iż FED może przesunąć w czasie moment podwyżek stóp procentowych. Ponadto słabszy dolar zwyczajowo oznacza czynnik wspierający wyceny bardziej ryzykownych walut, w tym PLN. W kraju natomiast, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, KE zdecydowała o zdjęciu procedury nadmiernego deficytu z Polski. W szerszym układzie ruch ten może w przyszłości przełożyć się na poprawy perspektyw ratingu nadawanego przez międzynarodowe agencje. Najbardziej prawdopodobnym jest jednak, iż decyzja ta skłoni partię rządzącą do prowadzenia luźniejszej polityki fiskalnej, tym bardziej, że wyniki I tury wyborów pokazują spadek poparcia dla całej formacji. W kilka godzin po decyzji KE na rynku już pojawiły się głosy o potencjalnych wnioskach m.in. o obniżeniu podatku VAT. Sama decyzja KE lokalnie stanowiła impuls do rozegrania mocniejszego PLN, jednak wydaje się, iż realne konsekwencje tego ruchu i wpływu na PLN poznamy dopiero w kolejnych tygodniach.

W trakcie dzisiejszej sesji najważniejszą publikacją z krajowego rynku będą dane dot. inflacji CPI za kwiecień. Rynek spodziewa się lekkiego wzrostu wskaźnika do -1,2% r/r wobec -1,5% r/r w marcu. Przy obecnym stanowisku Rady dane inflacyjne nieznacznie tracą na znaczeniu rynkowym, jednak w dalszym ciągu warto śledzić ich publikacje z uwagi na oczekiwania co do wyjścia z deflacji w IV kw. br. Ponadto w trakcie dzisiejszej sesji NBP poda podaż pieniądza w ujęciu M3 za kwiecień (oczek. 8,5% r/r). Na szerokim rynku inwestorzy zwrócą uwagę m.in. na popołudniowe dane dot. inflacji PPI z USA.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsza sesja przyniosła lokalne wyhamowanie trendu wzrostowego na EUR/PLN, niemniej tendencja ta w dalszym ciągu pozostaje obowiązująca. Równocześnie warto zwrócić uwagę na umocnienie wobec USD oraz GBP, co było pochodną wydarzeń z szerokiego rynku. Temat USD został już omówiony powyżej, natomiast w przypadku GBP była to reakcja na obniżenie prognoz przez BoE oraz zaznaczenie, iż silny szterling szkodzi tamtejszej gospodarce.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.