Zysk operacyjny wyniósł 585,57 mln zł wobec 632,43 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1 020 mln zł wobec 1 088 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA na poziomie ponad 1 mld zł i marża EBITDA przekraczająca 21% to efekt konsekwentnie realizowanych działań zmierzających do poprawy rentowności i efektywności. Biorąc pod uwagę bardzo niesprzyjające warunki rynkowe niezależne od naszej aktywności, działania te są jedynymi narzędziami zależnymi od nas, które neutralizują w pewnym stopniu niekorzystne dla energetyki czynniki rynkowe" - powiedział wiceprezes Tauronu ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki, cytowany w komunikacie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 753,82 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 4 887,26 mln zł rok wcześniej.

Jak wyjaśniono, spadek przychodów to w głównej mierze rezultat wydzielenia ze struktury grupy Zakładu Wytwórczego Nowa oraz Elektrowni Blachownia i przekazania ich do Tameh Polska, a także niższych przychodów ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej. Jednocześnie pozytywnie na poziom sprzedaży wpłynęły wyższe wolumeny i stawki za usługę dystrybucyjną w segmencie dystrybucja oraz wyższe przychody ze sprzedaży praw majątkowych (wzrost produkcji energii z OZE o 12,8%).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 85,81 mln zł wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.