Zysk operacyjny wyniósł 19,9 mln zł wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 486,34 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 479,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 2,35 mln zł wobec 3,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.