Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu sięgnęły 25,16 mln USD w I kw. 2015 r. wobec 35,86 mln USD rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu pomniejszone o koszty należności koncesyjnych wyniosły 13,36 mln USD wobec 27,91 mln USD zysku rok wcześniej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.