Strata operacyjna wyniosła 3,13 mln zł wobec 0,81 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 115,97 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 104,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 8,72 mln zł wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.