Przedmiotem transakcji jest co najmniej 15,5 mln akcji Hawe, które mają zostać wniesione przez Trinitybay do spółki celowej Brunstane Ltd w zamian za nowo emitowane akcje. 

"Cena sprzedaży 100% udziałów Brunstane zostanie określona w umowie przyrzeczonej jako iloczyn liczby akcji Hawe S.A. należących do Brunstane i kwoty 4,50 zł, z pomniejszeniem o kwotę zobowiązań i obciążeń na majątku Brunstane na dzień umowy przyrzeczonej" - czytamy w komunikacie.

Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta nie później niż 29 maja 2015 r., podano także.

W kwietniu br. zarząd Hawe zawarł z Whitestone Capital i swoim akcjonariuszem - Trinitybay Investments Limited, porozumienie, obejmujące zestawienie wstępnych warunków transakcji pośredniego nabycia pakietu 17,58% akcji Hawe. Porozumienie dotyczy transakcji, w ramach której Trinitybay Investments ma wnieść akcje Hawe do Brunstane, a następnie zbyć 100% udziałów w Brunstane na rzecz członków zarządu Hawe oraz Whitestone Capital.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.