Zysk operacyjny wyniósł 0,46 mln zł wobec 2,38 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,41 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 108,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1,07 mln zł wobec 1,50 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje.