Zysk operacyjny wyniósł 1,93 mln zł wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,82 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 19,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,62 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules SA jest liderem na polskim rynku obsługi sprzętowej inwestycji i logistyki budowlanej. Zapewnia kompleksową i zoptymalizowaną ofertę w zakresie usług dźwigowo-transportowych oraz elementów zaplecza budowy.