Zysk operacyjny wyniósł 6,32 mln zł wobec 6,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 162,23 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 156,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 2,13 mln zł wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug (wcześniej Koelner) to międzynarodowy holding, skupiający zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne z 16 krajów świata. Zasięg dystrybucji produktów oferowanych przez Grupę obejmuje około 72 państwa znajdujące się na 4 kontynentach. Grupa zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody Rawlplug sięgnęły 639,5 mln zł w 2014 r.