Strata operacyjna wyniosła 2,2 mln zł wobec 37,43 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 323,36 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 253,22 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 15,6 mln zł wobec 52,5 mln zł straty rok wcześniej.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).