Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 8,58 mln zł  w I kw. 2015 r. wobec 7,53 mln zł zysku rok wcześniej. 

Zysk operacyjny wyniósł 15,25 mln zł wobec 14,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 136,46 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 126,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 8,23 mln zł wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej.

I kwartał 2015 był drugim najlepszym I kwartałem w historii grupy Comp pod względem zysków EBITDA i EBIT, które wyniosły w tym okresie odpowiednio 19,6 mln zł oraz 15,2 mln zł i przekroczyły oczekiwania rynkowe, podała spółka w komunikacie.

"Szczególnie zadowoleni jesteśmy z wyników osiągniętych w segmencie retail. Tak jak zapowiadaliśmy, na wyniki uzyskane w tym okresie wpłynęły efekty fiskalizacji nowej grupy podatników w Polsce. Grupa Comp była dobrze przygotowana do tego procesu, a wyniki sprzedaży naszych urządzeń fiskalnych dla nowej grupy podatników wyraźnie przekroczyły nasze początkowe założenia. Dobra sprzedaż na nowym rynku wraz z coraz większym popytem odtworzeniowym, pozwoliła nam osiągnąć dalszy wzrost udziału w rynku polskim" - skomentował prezes Jacek Papaj.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.