Zysk operacyjny wyniósł 3,54 mln zł wobec 3,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,07 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 29,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 6,86 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.