Strata operacyjna wyniosła 21,37 mln zł wobec 20,47 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,32 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 33,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,23 mln zł wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej.

Czerwona Torebka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. W 2013 r. przejęła spółki Merlin.pl i Małpkę S.A. Ponadto spółka zarządza siecią pasaży handlowych na terenie kraju.