Strata operacyjna wyniosła 7,37 mln zł wobec 9,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 tys. zł w I kw. 2015 r. wobec 1 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 67,71 mln zł wobec 7,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.