Wikana odnotowała 2,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 54 tys. zł wobec 1,86 mln zł straty rok wcześniej.

"Wyniki za I kwartał są zgodne z naszym planem. Zmniejszyliśmy stratę netto, wykazaliśmy zysk operacyjny. Wyniki te pokazują celowość głębokiej restrukturyzacji, którą zainicjowaliśmy i prowadziliśmy w poprzednim roku. (...) Jestem przekonany, że wyznaczony przez nas na koniec 2015 roku cel - osiągnięcie zysku netto na poziomie skonsolidowanym – jest możliwy do zrealizowania" - skomentował prezes Robert Pydzik, cytowany w komunikacie.

Pydzik przypomniał, że po procesie restrukturyzacji grupa koncentruje się na wykorzystaniu aktywów związanych z działalnością deweloperską i dalszym ograniczaniu kosztów.

"W bieżącym roku zmieniliśmy podejście do kontraktowania usług generalnego wykonawstwa dla rozpoczynanych przez nas nowych inwestycji, co pozwoli nam lepiej kontrolować procesy budowlane i ograniczać ich koszty. Przy zagospodarowywaniu posiadanego banku ziemi, który pozwala na wybudowanie ok. 2000 mieszkań, zapraszamy do współpracy środowiska architektoniczne z całej Polski, dążąc do tworzenia dla naszych klientów ciekawych projektów mieszkaniowych, co pozwoli nam w coraz większym stopniu zainteresować naszą ofertą klientów" - dodał.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,96 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 22,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,78 mln zł wobec 2,26 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.