PHN

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zainicjował sprzedaż wyselekcjonowanych nieruchomości z portfela grupy, położonych w najbardziej prestiżowych lokalizacjach w Warszawie. Projektem objętych jest 18 willi łącznej wartości ok.100 mln zł, podała spółka. Oferta skierowana jest do małych i średnich firm poszukujących siedziby na prestiżowe biuro oraz do osób prywatnych pragnących nabyć unikalną rezydencję miejską.

Livechat Software 

Livechat Sotfware skorygował w górę skonsolidowane prognozy wyników finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym, a także szacowane wyniki grupy rok obrotowy 2014/2015 zakończony 31 marca 2015 r. Zarząd szacuje obecnie, że przychody ze sprzedaży wyniosą 33,04 mln zł, EBITDA sięgnie 24,04 mln zł , a zysk netto 18,51 mln zł, podała spółka. >>>>  

Murapol 

Murapol wykupił obligacje serii E wartości 7,5 mln zł, podała spółka. "Emitent przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie kwotę 7 500 000 zł tytułem wykupu obligacji na okaziciela serii E (MUR0515) wyemitowanych przez emitenta" - czytamy w komunikacie. Terminem wykupu obligacji serii E jest dzień 16 maja 2015 r., przy czym zgodnie z warunkami emisji jeżeli dzień wykupu przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, obligacje zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu, tj. w dniu 18 maja 2015 r., podano także.

Best  

Akcjonariusze Best zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca m.in. o podział akcji w stosunku 1 do 4, podała spółka. Ponadto Best podjął działania, dzięki którym akcje spółki zostaną przeniesione do systemu notowań ciągłych. >>>>  

SoftBlue 

SoftBlue pozyskało 10 mln zł od zagranicznych funduszy i planuje wejście na NewConnect na przełomie czerwca i lipca, poinformował prezes Michał Kierul. >>>>  

Aviva, Expander Advisors 

Aviva - jedna z największych grup ubezpieczeniowych w Polsce - podpisała z Innova Capital umowę, na podstawie której przejmie 100% udziałów w Expander Advisors, podał Expander. Umowa zostanie zrealizowana pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). >>>>  

Grupa Azoty  

Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) podpisały z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) umowę ws. określenia zasad, w oparciu o które strony wypracują szczegóły warunków finansowania budowy w Policach instalacji PDH wartej prawie 1,7 mld zł, poinformowali przedstawiciele spółek. Instalacja ma zostać uruchomiona na początku 2019 r., a najważniejszym odbiorcą produkowanego w niej propylenu będą zakłady w Kędzierzynie. >>>>  

Capital Park 

Capital Park wprowadzi na rynek najwięcej powierzchni biurowej w tym roku - 55 tys. m2 w stołecznych projektach biurowo-komercyjnych Royal Wilanów i Eurocentrum II i oczekuje także utrzymania pozytywnych tendencji w wynikach operacyjnych, poinformował członek zarządu ds. finansowych grupy Michał Koślacz.  >>>> 

FM Forte  

Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 47,5 mln zł, tj. 2 zł na akcję, z zysku za 2014 r,. podała spółka. >>>>   

Poczta Polska, InPost  

Poczta Polska jest gotowa do współpracy z innymi operatorami w zakresie udostępniania np. centrów sortujących i tzw. ostatniej mili, czyli etapu doręczania przez PP przesyłek przyjętych przez innych operatorów, poinformował agencję ISBnews członek zarządu PP Mariusz Zarzycki. >>>>  

ZA Puławy   

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 134,38 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 7,03 zł na akcję, podała spółka. >>>>   

Vistal  Gdynia

Backlog Vistalu Gdynia to obecnie 251,7 mln zł w zawartych kontraktach, z czego na ten rok przypada ok. 230 mln zł, poinformowali członkowie zarządu. Kwota ta zostanie powiększona o część kontraktów negocjowanych, których wartość wynosi 217,5 mln zł. Vistal Gdynia celuje w zdobycie pozycji wykonawcy, a nie tylko dostawcy na rynkach zagranicznych, priorytetowo traktując Skandynawię. >>>>  

Inpro  

Akcjonariusze Inpro zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca o przeznaczeniu 3,6 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,09 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.  >>>>  

Kerdos  

Obligacje na okaziciela serii J Kerdos Group o łącznej wartości nominalnej 9,98 mln zł będą notowane na Catalyst od środy, 20 maja, podała spółka. "Zgodnie z (...) uchwałą Zarząd GPW postanowił: określić dzień 20 maja 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 9 980 obligacji na okaziciela serii J spółki, o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie. 

Ferro 

Akcjonariusze Ferro zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 21,24 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2014, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Solar Company 

Solar Company rekomenduje przeznaczenie kwoty 2,1 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 0,07 zł na akcję, podała spółka.

Robyg  

Robyg podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu 170 tys. obligacji serii J o wartości nominalnej 100 zł każda, podała spółka. Dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji ustalono na 12 czerwca. Dzień wypłaty świadczeń z obligacji, tj. dzień przedterminowego wykupu ustalono na 20 czerwca. Dzień faktycznej płatności świadczeń z obligacji ustalono na 22 czerwca.

Lotos 

Grupa Lotos zawarła z ČEPRO, a.s. umowę na sprzedaż oleju napędowego o szacunkowej wartości umowy ok. 372 mln zł netto, podała spółka. W ostatnim okresie obie strony podpisały umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 697 mln zł, podano także. 

Bytom 

Akcjonariusze Bytomia postanowili przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2014 w kwocie 5,32 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka w uchwałach walnego.

Polenergia 

Mansa Investments, kontrolowana przez Kulczyk Investments, rozpoczęła transakcję sprzedaży do 7 mln akcji Polenergii, stanowiących do 15,40% akcji, w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB), podała spółka.