"Zwyczajne walne zgromadzenie, postanawia przeznaczyć część zysku wynikającego z powyższego sprawozdania finansowego spółki w kwocie 3 603 600,00 zł tj. 0,09 zł na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie 4 016 337,71 zł na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

Jednocześnie ZWZ ma ustalić dzień dywidendy na 14 lipca 2015 r. i termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2015 r.

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Inpro sięgnęły 148 mln zł w 2014 r.