"Były to głównie nieruchomości rolne i leśne" - precyzuje rzeczniczka MSW, Małgorzata Woźniak. Właśnie takich gruntów dotyczyły 273 wydane zgody, łącznie zaakceptowano zaś 359 wniosków. Ponadto, Woźniak wskazuje, że zainteresowanie naszą ziemią utrzymuje się na stałym poziomie od pięciu lat.

Jeszcze mniej ziemi sprzedała w ubiegłym roku cudzoziemcom Agencja Nieruchomości Rolnych - było to 109 hektarów. Prezes ANR Leszek Świętochowski wyjaśnia, że wiąże się to z uzyskaniem określonych pozwoleń. Jeśli osoba fizyczna lub prawna z zagranicy chce nabyć grunty w Polsce, musi mieć pozwolenie ze strony MSW. Jeśli dodatkowo są to grunty rolne, wniosek musi zaakceptować również Minister Rolnictwa. W ubiegłym roku nie zezwolił on na sprzedaż ziemi w 14 przypadkach.

Od maja przyszłego roku, Polska zniesie ograniczenia w nabywaniu gruntów przez obywateli Unii. Aby zapobiec masowej wyprzedaży, posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Obecnie czeka ona na stanowisko rządu.

>>> Czytaj też: Polska ziemia drożeje i czeka na kupca z Zachodu [INFOGRAFIKI]