"Propozycja zarządu przewiduje podział zysku netto za 2014 rok w taki sposób, że kwota 3 647 500 zł, to jest 0,04 zł na każdą akcję Wasko S.A. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostała kwota 1 672 770,87 zł zostanie przeznaczona na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła propozycję zarządu, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2014 r. wyniósł 5,32 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe.