GPW 

Zarząd GPW rekomenduje walnemu zgromadzeniu 15 lipca 2015 r. jako dzień dywidendy oraz 4 sierpnia 2015 r. jako dzień wypłaty dywidendy, podała spółka. Rada giełdy pozytywnie zaopiniowała wcześniejszy wniosek zarządu, aby wypłata dywidendy wyniosła 2,4 zł na akcję. >>>>  

ABC Data  

Akcjonariusze ABC Data zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca o przeznaczeniu do 45,1 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,36 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>  

Redan 

Akcjonariusze Redanu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca o przeznaczeniu 35,63 mln zł zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów ZWZ. >>>>  

Altus TFI 

Zarząd Altus TFI rekomenduje przeznaczenie 90% zysku netto za 2014 rok, czyli ok. 32,5 mln zł, na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych, podała spółka. >>>>  

Wasko 

Zarząd Wasko rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 3,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Global Cosmed 

Zarząd Global Cosmed zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 3,55 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę wysokości 0,1 zł na jedną akcję, podała spółka. Global Cosmed zamierza w latach 2015-2017 przeznaczać minimum 40% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy na dywidendę. >>>>  

Bipromet  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wykluczyła Bipromet z obrotu giełdowego na głównym rynku na wniosek spółki. Wykluczenie obowiązuje od 25 maja, podała giełda. >>>>  

Braster 

Braster sprzedał wszystkie 2,6 mln oferowanych walorów w pierwotnej ofercie publicznej, pozyskując od inwestorów 39 mln zł brutto, podała spółka.  >>>>  

Grupa Lotos 

Po zakończeniu remontu w gdyńskiej stoczni, platforma wiertnicza Lotos Petrobaltic jest gotowa do uruchomienia wydobycia ze złoża B8. Rozpoczęcie wstępnej produkcji zaplanowano na IV kwartał br., podała Grupa Lotos. >>>>  

Kulczyk Investments, Polenergia   

Mansa Investments - spółka pośrednio w 100% kontrolowana przez Kulczyk Investments - sprzedała w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu 7 mln akcji Polenergii, stanowiących 15,4% kapitału, po cenie 27 zł za sztukę, podała Polenergia. Oznacza to, że Mansa uzyskała z transakcji kwotę 189 mln zł brutto. >>>>   

BVT 

BVT - spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych - planuje zadebiutować na rynku NewConnect w tym kwartale, podała spółka. "BVT S.A., spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, planuje zadebiutować w tym kwartale na rynku NewConnect. Spółka złożyła już wniosek do GPW w Warszawie o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na alternatywnym rynku" - czytamy w komunikacie.

Atal

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Atal w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. >>>>  

Jujubee 

Katowicki producent gier wideo Jujubee rozpoczyna dziś - od book-buildingu - pierwotną ofertę publiczną, z której chce pozyskać ok. 1,5 mln zł, podała spółka. Debiut na rynku NewConnect planowany jest jeszcze na I poł. Tego roku. Spółka opublikowała Book-building potrwa do 26 maja - tego dnia ma zostać opublikowana cena emisyjna. Zapisy na akcje przyjmowane będą od 27 maja do 1 czerwca. Przydział akcji zaplanowano na 2 czerwca.

CDRL

CDRL - właściciel marki Coccodrillo - zamierza otworzyć 13 sklepów w formule shop-in-shop w Chinach w II półroczu, poinformował wiceprezes Tomasz Przybyła. Spółka oczekuje także poprawy marż w Polsce w drugiej połowie roku. "Rozmawiamy z dużą siecią handlową w Chinach, mamy wejść do 13 sklepów w II półroczu. Będą to placówki shop-in-shop, traktujemy je testowo, na podstawie ich wyników zdecydujemy o dalszej współpracy" - powiedział Przybyła podczas konferencji prasowej. Obecnie spółka posiada w Chinach 6 sklepów, 3 pod własnym szyldem i 3 w formule shop-in-shop.

Raiffeisen Bank Polska 

Grupa kapitałowa Raiffeisen Bank Polska zanotowała wzrost zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o 13,4% r/r do 48,8 mln zł w I kw. 2015 r. Zysk brutto zwiększył się o 15,1% do 74,2 mln zł, podał bank. >>>>   

ATM  

Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 7,27 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>> 

Gino Rossi 

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 17 czerwca. "Postanawia się przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.821.738,10 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projektach uchwał.

Monnari 

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku osiągniętego w 2014 roku, podała spółka. "(…) zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk za rok 2014 w wysokości 32 189 132,24 złotych zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze wnioskuje o wypłatę kwoty 7,45 mln zł na dywidendę, co daje 0,05 zł na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka. >>>>