"Elektrotim (...) informuje, iż 25 maja 2015 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 5 989 805,4 zł, tj. 0,6 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Walne ustaliło dzień dywidendy na 12 czerwca. Postanowiono także, że dywidenda zostanie wypłacona do 30 czerwca 2015 r. Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 983 009, podano w materiale. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2014 r. wyniósł 2,86 mln zł wobec 10,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.