Kwota 0,62 mln zł z ubiegłorocznego jednostkowego zysku netto ma zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

Dzień dywidendy ma być ustalony na 23 września. Dywidenda zostanie wypłacona 8 października, podano również.

Wcześniej CCC zapowiadało, że zakłada w nowej polityce dywidendowej przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy 33-66% skonsolidowanego zysku netto, jeśli relacja dług/EBITDA wyniesie poniżej 3,0x.

CCC odnotowało 420,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 125,22 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 115,83 mln zł wobec 98,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.