Jak powiedziała wiceminister Kupczyna, Mińsk ma nadzieję, że Unia Europejska pomoże Białorusi w umocnieniu niezależności poprzez ułatwienie jej dostępu do środków finansowych instytucji europejskich i poparcie jej starań o przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu - To leży zarówno w interesie Białorusi, jak i Unii Europejskiej, a także w znacznym stopniu w interesie regionalnej stabilności - argumentowała Jelena Kupczyna.

Jednocześnie stwierdziła, że Białoruś niemal od 20 lat jest pod politycznym i ekonomicznym naciskiem Zachodu - Jednak mimo różnych sankcji i ograniczeń, kraj dynamicznie się rozwija i w wielu dziedzinach jest liderem wśród wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej - powiedziała białoruska wiceminister spraw zagranicznych.